Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Báo PL&XH: Công ty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ bị phạt hơn 400 triệu đồng

Tỉnh Phú Thọ xử phạt Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát Phú Thọ (xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê) 442,5 triệu đồng về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/cong-ty-gia-cam-hoa-phat-phu-tho-bi-phat-hon-400-trieu-dong-168972.html

Theo đó, quyết định xử phạt ghi rõ, Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát Phú Thọ đã thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Hồ chứa phân gà trong khuôn viên Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát Phú Thọ.

Cụ thể, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, phân gà được thu gom về khu xử lý để chế biến thành phân hữu cơ. Tuy nhiên, công ty đã chưa phân tại các hồ chứa trong khuôn viên, không đúng theo quy trình được phê duyệt.

Công ty đã thải chất thải rắn công nghiệp thông thường (phân gà) trái quy định về bảo vệ môi trường từ 60.000 kg đến dưới 80.000 kg (công ty đã thải ra khối lượng 68.670kg).

Do đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã xử phạt Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát Phú Thọ số tiền là 442,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ phải tăng cường gia cố bờ bao đảm bảo không để nước, phân từ các hố và hồ sinh học chảy ra ngoài ảnh hưởng đến môi trường khu vực và hồ Ngả Hai. Cần khẩn trương thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm.

Thực hiện đúng các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và có phương án xử lý toàn bộ phân lưu chứa trong khuôn viên để đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường. Đồng thời, công ty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường cho Trung tâm Quan trắc và bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 16-11-2018, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Phú Thọ đã xử phạt số tiền 70 triệu đồng với công ty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ về hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Công Phương

Tìm kiếm:✨

  • Cẩm Khê, Thải, Phân gà, Phú Thọ, Phân lưu, Sinh học, Nội dung báo cáo, UBND tỉnh Phú Thọ, Đồng lương, Công an tỉnh Phú Thọ, Phân hữu cơ, Hồ chứa, Chất thải rắn, Cảnh sát môi trường, Trưng cầu, Khuôn viên, Bảo vệ môi trường, Đo đạc, Thải ra, Xử phạt