Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Giám sát đầu tư của cộng đồng: Khi dân biết, dân được kiểm tra

Những năm qua, các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước phát huy vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn. Thông qua hoạt động giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình từ nguồn vốn do nhân dân đóng góp và các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân... đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/giam-sat-phan-bien/giam-sat-dau-tu-cua-cong-dong-khi-dan-biet-dan-duoc-kiem-tra-tintuc451720

Ban TTND và GSĐT của cộng đồng xã Tuy Lộc (huyện Cẩm Khê) kiểm tra công trình đường giao thông Đồng Lau. Ảnh: Thúy Hằng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Khê, Nguyễn Hữu Anh cho biết, đến nay trên địa bàn có 31 Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và 31 Ban Giám sát đầu tư (GSĐT) của cộng đồng. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân như việc thu, chi, sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới; việc quản lý, sử dụng đất; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; bình chọn các đối tượng nghèo đề nghị hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết…

Thống kê của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Khê cho thấy, trong 5 năm, các Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng trên địa bàn đã giám sát được 463 vụ, việc, trong đó đã kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét được 175 vụ việc góp phần làm minh bạch quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí của các công trình, dự án đầu tư tại cộng đồng.

Tại các xã, thị trấn Ban TTND và Ban GSĐT của cộng đồng tham gia giám sát nhiều vụ việc có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, công dân, hạn chế những sai sót, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại địa phương. Điển hình như các Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng các xã Phú Khê, Tuy Lộc, Đồng Lương, Sai Nga, Phương Xá thị trấn Sông Thao… trong quá trình giám sát đã kịp thời phát hiện và kiến nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các nội dung về quy hoạch xây dựng chi tiết, xử lý nước thải sinh hoạt, cấp điện, nước, bồi thường giải phóng mặt bằng, trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất ở khu dân cư, dịch vụ và bảo vệ môi trường; phát hiện có một số công trình sử dụng vật liệu không đảm bảo đã kiến nghị để chủ đầu tư và đơn vị thi công kịp thời khắc phục.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng, ông Nguyễn Hữu Anh cho rằng trong thời gian tới cần rà soát đánh giá thực chất hoạt động của các ban này trên cơ sở đó kịp thời củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Song song với đó, quan tâm hơn nữa công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, các kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đội ngũ Ban TTND và Ban GSĐT của cộng đồng. Đặc biệt, cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để họ chủ động, nhiệt tình tham gia vào hoạt động giám sát, qua đó phát huy vai trò của nhân dân tham gia quản lý xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trung Hiếu

Tìm kiếm:✨

  • Ban GSĐT, TTND, Nguyễn Hữu Anh, Tuy Lộc, Đồng Lau, Ban thanh tra, Cẩm Khê, Sai Nga, Phú Khê, Dự án đầu tư, Ban thường trực, Dân chủ, Phú Thọ, Đồng lương, Quyền hạn, Quy hoạch xây dựng, Cấp điện, Nghĩa vụ, Hợp pháp, Đại đoàn kết