Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Sạt lở bờ sông Thao tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/sat-lo-bo-song-thao-tai-huyen-ha-hoa-phu-tho

Tìm kiếm:✨

  • Hạ Hòa, Sông Thao, Phú Thọ, Sạt lở