Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Đoàn giám sát Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm việc tại Phú Thọ

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/doan-giam-sat-uy-ban-tu-phap-cua-quoc-hoi-lam-viec-tai-phu-tho

Tìm kiếm:✨

  • Ủy ban tư pháp, Phú Thọ, Quốc hội, Giám sát, Làm việc