Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Báo Người Lao Động : Phú Thọ: Tuyên truyền CPTPP cho cán bộ Công đoàn

Hơn 500 cán bộ Công đoàn (CĐ) đã tham dự hội nghị chuyên đề Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - thời cơ và thách thức đối với tổ chức CĐ do LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/phu-tho-tuyen-truyen-cptpp-cho-can-bo-cong-doan-20190922213034882.htm

Cán bộ CĐ đã được ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, truyền đạt 3 chuyên đề: Một số vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức CĐ Việt Nam hiện nay; Cơ hội và thách thức của CĐ Việt Nam khi hội nhập CPTPP; Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới công nhân và hoạt động CĐ.

Hội nghị chuyên đề tại Phú Thọ

Ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam từ đầu năm 2019 đã mở ra nhiều cơ hội để nước ta hội nhập sâu hơn vào thị trường thế giới, thu hút đầu tư, hợp tác với các nước thành viên. Đối với tổ chức CĐ, việc nước ta gia nhập CPTPP góp phần tăng nhanh số lượng lao động, là nguồn phát triển đoàn viên và thành lập CĐ cơ sở. Ông Ngọ Duy Hiểu lưu ý các cấp CĐ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ, trọng tâm hướng về cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đủ năng lực để làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động.

Tìm kiếm:✨

  • LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, CPTPP, CĐ Việt Nam, Ngọ Duy Hiểu, Cán bộ công đoàn, Hội nghị chuyên đề, Tổng Lđlđ Việt Nam, Phú Thọ, Đoàn viên, Thời cơ, Cách mạng công nghiệp, Truyền đạt, Tăng nhanh, Thị trường quốc tế, Hội nhập, Nước ta, Tuyên truyền, Chuyên đề, Chăm lo, Hướng về