Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Báo Giáo Dục VN: Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ

Ông Phan Trọng Tấn được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn làm Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giáo Dục VN, nguồn bài: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/phe-chuan-pho-chu-tich-tinh-phu-tho-post202552.gd

Tại Quyết định 1196/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Trọng Tấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn.

Nhật Minh

Tìm kiếm:✨

  • Phan Trọng Tấn, Quyết định 1196/QĐ-TTg, Bí thư huyện ủy, Tỉnh ủy viên, Phê chuẩn, Phú Thọ, Chức vụ, Nhiệm kỳ, Thủ tướng chính phủ, Phó chủ tịch