Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Báo CAĐN: Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và bổ nhiệm lại 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/102_212698_thu-tuong-bo-nhiem-2-pho-tong-tham-muu-truong.aspx

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và bổ nhiệm lại 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Cụ thể, tại Quyết định 1185/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Nguyễn Trọng Bình sinh năm 1965, quê Hà Nội, hiện là đại biểu Quốc hội. Tại Quyết định 1186/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Phùng Sĩ Tấn, sinh năm 1966, quê ở Phú Thọ, giữ chức Tư lệnh Quân khu 2 từ cuối năm 2016.

* Thủ tướng cũng đã bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sỹ Hiệp và ông Nguyễn Xuân Thành giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê Nam Định, được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9-2014. Ông Nguyễn Xuân Thành sinh năm 1963, quê Nam Định, được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9-2014.

THU PHƯƠNG

Tìm kiếm:✨

  • Phùng Sĩ Tấn, Nguyễn Trọng Bình, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 2, Quyết định 1185/QĐ-TTg, Quyết định 1186/QĐ-TTg, Quân chủng Hải quân, Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó tư lệnh, Tư lệnh, Trung tướng, Đô đốc, Tổng tham mưu trưởng, Nguyễn Xuân Thành, Bổ nhiệm, Hải quân, Phó chủ nhiệm, Thủ tướng chính phủ, Văn phòng chính phủ, Phú Thọ