Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Báo CAĐN: Thông qua đề án thành lập xã Quế Mỹ

Quảng Nam- HĐND H. Quế Sơn (Quảng Nam) ngày 19-9 cho biết, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức đã thông qua Đề án thành lập xã Quế Mỹ trên cơ sở hợp nhất xã Quế Cường và xã Phú Thọ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/75_212902_thong-qua-de-an-thanh-lap-xa-que-my.aspx

Quảng Nam- HĐND H. Quế Sơn (Quảng Nam) ngày 19-9 cho biết, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức đã thông qua Đề án thành lập xã Quế Mỹ trên cơ sở hợp nhất xã Quế Cường và xã Phú Thọ. Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện thống nhất biểu quyết thông qua Đề án thành lập xã Quế Mỹ trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quế Cường (diện tích 12,34 km2; dân số 3.947 người) và xã Phú Thọ (diện tích 27,11 km2; dân số 5.483 người). Sau khi thành lập, phía Đông xã Quế Mỹ giáp với xã Hương An; phía Tây giáp với xã Quế Thuận; phía Bắc giáp các xã Quế Phú, Quế Xuân 2, Quế Hiệp; phía Nam giáp H. Thăng Bình. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt thôn... vẫn sử dụng nguyên trạng ở hai xã như hiện nay.

TH. HÀ

Tìm kiếm:✨

  • Quế Cường, Quế Xuân 2, Quế Thuận, Quế Hiệp, Quế Phú, Hương An, Thăng Bình, Hợp nhất, Phú Thọ, Nguyên trạng, Kỳ họp, Hội đồng nhân dân, Biểu quyết, Trạm y tế, Đề án, Quảng Nam, Dân số, Nhiệm kỳ, Bất thường, Cơ sở vật chất