Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Báo Chính Phủ: Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về nhân sự Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và UBND tỉnh Phú Thọ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/nhan-su/bo-nhiem-cuc-truong-cuc-canh-tranh-va-bao-ve-nguoi-tieu-dung/352174.vgp

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Cụ thể, tại Quyết định 1556/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, phụ trách Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương.

Tại Quyết định 1554/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hà Kế San, để nghỉ hưu theo chế độ.

Minh Hiển

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Sinh Nhật Tân, Bảo vệ người tiêu dùng, UBND tỉnh Phú Thọ, Cục trưởng, Cạnh tranh, Phủ phê, Bổ nhiệm, Nhiệm kỳ 2016-2021, Minh Hiển, Nhiệm chức, Vụ phó, Bảo vệ, Phụ trách, Sinh nhật, Nhiệm kỳ, Thủ tướng